Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μεταπτυχιακό

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μεταπτυχιακό

H Εσωτερική Αρχιτεκτονική, ως επέμβαση και διαμόρφωση σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα, παίζει ουσιαστικό ρόλο στον σύγχρονο πολιτισμό, διότι αυτή αφορά σε σημαντικό βαθμό στην πολιτιστική και τεχνολογική αναδιαμόρφωση των συγχρόνων αστικών περιβαλλόντων. Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εσωτερική Αρχιτεκτονική: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» έχει πρωτίστως ως στόχο την εικαστική/αρχιτεκτονική διερεύνηση θεμελιωδών χαρακτηριστικών του σύγχρονου πολιτισμού με αναφορά στη δημιουργία του χώρου, σε θεωρητική/επιστημονική βάση.

Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση καταλλήλων και υψηλού επιπέδου ειδικών επιστημονικών/καλλιτεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων στο πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και κοινωνικό σχεδιασμό, με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο των τεχνών και των επιστημών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρατείνεται έως και την 15η Οκτωβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ